Køene er kommet for å bli

Det er umulig å bygge seg ut av bilkøene, sier transportforsker Kjell Werner Johansen. Han mener Bergen må prioritere buss fremfor bil.