Oddekalv antyder kameraderi mellom SFT og Vest Tank

Kurt Oddekalv, som leder Norges Miljøvernforbund (NMF), mer enn antyder kameraderi som årsak til at Statens forurensningstilsyn (SFT) ikke har reagert kraftig nok mot Vest Tank i Sløvåg etter eksplosjonen 24. mai.