Er dette gaupespor?

Bildet er tatt på Gaupås i vinter. Er det gaupe eller noe annet? Døm selv.