Vil tredoble løna til verdsarvbønder

For å redde kulturlandskapet vil verdsarvrådet tredoble løna til bøndene i Nærøyfjorden og Geirangerfjorden. Gardbrukarane blir langt på veg statstilsette landskapspleiarar.