Vågen skal renses for gift

I løpet av høsten blir det klart hvordan de store mengdene forurenset mudder og arkeologiske gjenstander på bunnen av Vågen kan fjernes.