Forsvant i posten

Smykkekonvolutten kom i retur fra Posten. Men da var konvolutten sprettet opp med kniv, og smykket var borte.