Byråden: - Følger skjema

Studentboliger har høy prioritet, lover byråden og mener det oppsatte tidsskjema blir fulgt.