Bygdefolk mot EU

Størst er motstanden i Sogn og Fjordane...