Gjerder hindrer dyretragedier

Jernbaneverket bruker flere tiltak for å hindre at dyr kommer inn på jernbanespor. Gjerder er ett av de viktigste for å hindre dyretragedier.