Skolenedleggelse og kutt i timetallet

Skoler og barnehager i Bergen får mindre penger å rutte med neste år. Tre fådelte skoler foreslås nedlagt.