MTB-bølger til 750.000 kroner

Bølgene frå Marinens motortorpedobåtar er indirekte årsak til at Bømlo-selskapet Amundsen Diving må ut med over 750.000 kroner i erstatning.