Dramatisk PCB-lekkasje

Målinger som er gjort i Sørfjorden og Hardangerfjorden viste i fjor en dramatisk økning av miljøgiften PCB i Sørfjorden.