Kan kreve erstatning

Nils Tomas Koppen kan kreve erstatning dersom det er gjort feil i behandlingen av tvangssalget som har påført ham store økonomiske tap.