Hun vil påvirke Kirkemøtet

Nora Sætre Baartvedt gjorde rent bord og fikk desidert flest stemmer av alle kandidatene ved fjorårets valg til nytt bispedømmeråd i Bjørgvin. Nå er 21-åringen klar for Kirkemøtet.