Dramatisk utforkjøring ved Vaksdal

Da hengeren begynte å skjene fra side til side, mistet føreren kontrollen. Bilen kjørte utfor veien, og bare et tre hindret den fra å havne i fjorden.