Start på bybanen i 2004

Et samarbeide med NSB kan gjøre det mulig å starte arbeidet med bybanen i 2004. Første strekning i drift blir Kaigaten-Kronstad.