Ranet etter basketak

Pengekrangelen i Amfisenteret på Os endte med nevekamp og anmeldelse for ran.