Tyskerne har sex i bilen

Halvparten av alle tyskere har hatt sex i privatbilen eller i en offentlig park.