Innleid operasjonsteam skal kutte køene

Haukeland legger nå frem en lang liste tiltak for å kutte køene og redusere tallet på korridorpasienter. Innleide operasjonsteam er ett av dem.