Skattebetalerne kan få regningen

Det blir en lang kamp om hvem som skal betale for å fjerne miljøgiftene fra Puddefjorden. Skattebetalerne risikerer å få regningen.