Helsesystra merkte ingenting

Helsesystra merkte ikkje noko unormalt på spedbarnet. 17 dagar seinare vart jenta funnen død med store skadar.