Strid om kommunale toppverv

Høyre og Arbeiderpartiet krangler om hvem som skal bekle toppvervene i de to viktigste bystyrekomiteene, byutvikling og finans.