- Vi har følt oss glemt

Nordsjødykker Olav J. Paulsen (50) har vært innesperret i dykkerklokke i til sammen 1000 døgn. Han har opplevd å miste mer enn 20 kolleger.