Vil fjerne 120 årsverk

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet forslår å fjerne 120 årsverk i Bergen kommune.