- Vanvittig politikrav om forlengelse

Advokat Arvid Sjødin brukte tre uker på å granske gjeldende rettspraksis og å gå gjennom postene i Geir Sæleviks erstatningskrav. Hordaland Politidistrikt trenger tre måneder.