Vil frigjøre 450 politifolk

Hordaland politidistrikt blir innlemmet i Bergen politidistrikt - Hardanger politidistrikt oppløses. 450 stillinger skal frigjøres på landsbasis.