Frykter færre læreplasser

Yrkesopplæringsnemnda i Hordaland frykter for læreplassene etter kutt i statstilskuddet. Endringene kan bli tatt opp i revidert statsbudsjett.