- Full klarhet

Høyre mener byrådet i hovedsak har håndtert Morgensol-saken på en god måte.