Ingen anker Åsane-dom

Verken påtalemyndighet eller de dømte anker dommen i saken om Åsane-drapet. Dermed er saken endelig avgjort.