Under fjellet til Vik

Styringsgruppa for heilårsveg til Vik i Sogn bestemte seg i går for å satsa på Vikafjellet, gjerne med lang tunnel under heile fjellet.