• MANGE SYKE: Over 1200 personer fikk påvist Giardia-parasitt i løpet av noen hektiske uker. Men langt flere var syke. Vi har grunn til å tro at minst 2500 mennesker ble syke høsten 2004, skriver lege Guri Rørtveit. FOTO: RUNE BERENTSEN

Sliter fortsatt etter Giardia-saken

Giardia-infeksjonen har gitt større helseplager enn forventet. Nær halvparten av pasientene som fikk påvist Giardia under utbruddet i 2004 har kronisk utmattelse eller mageplager flere år senere.