Oppretter egen forskerlinje for medisinstudenter

Opprettelsen av en egen forskerlinje på medisinstudiet skal sikre rekrutteringen til medisinsk forskning.