Skrøt av helikoptersikkerheten dagen før ulykken

Torsdag la Petroleumstilsynet frem en rapport om sikkerhet ved norsk sokkel. Der ble helikoptersikkerheten trukket frem som et forbilde.

Publisert Publisert

OVERRASKET OG SJOKKERT: Sikkerhetsansvarlig Roy-Erling Furre i fagforeningen SAFE hadde tiltro til helikoptersikkerheten i Norge og Super Puma-helikoptrene. - Vi har hatt veldig gode tall de siste årene innenfor dette området, sier han. Foto: SCANPIX

  • Pål Andreas Mæland
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det var i den årlige sikkerhetsrapporten «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet» (RNNP) at helikoptersikkerheten ble trukket frem som et godt eksempel. Rapporten ble lagt frem på en konferanse i Petroleumstilsynet så sent som et døgn før ulykken ved Turøy.

  • **Se bilder:
Les også

Rotoren funnet flere hundre meter unna

**
«Indikatoren viser en positiv utvikling med hensyn til alvorlighetsgraden av hendelsene, da antall hendelser i indikatoren stort sett har vært synkende fra 2007» heter det i kapittelet som omhandler helikoptersikkerhet.

Tabellen over hendelser som er kategorisert som «liten eller middels gjenværende sikkerhetsmargin» — det man på godt norsk kan kalle nestenulykker - viser at ingen hendelser i fjor havnet i den kategorien. I 2014 var det én slik hendelse, året før var det to, mens man i 2007 hadde 12 hendelser i den kategorien.

Kurven har vist en jevn nedgang av slike nestenulykker de siste ti årene.

  • Tidslinje: Dette skjedde da helikopteret styrtet
    Petroleumstilsynet ville fredag ikke kommentere ulykken ved Turøy, men henviste til Luftfartstilsynet, som er ansvarlig myndighet for helikoptertrafikk til og fra offshoreinnretninger i Norge.

NEDGANG: Dette søylediagrammet viser hvor mange hendelser av alvorlig art som er registrert i helikoptertrafikken på norsk sokkel de siste årene. I fjor var det ingen, mens det var 12 i 2007. Foto: PETROLEUMSTILSYNET (faksimile)

— Helikopter et lyspunkt

— Mens vi har vært bekymret over utviklingen på en del andre områder, har helikoptersikkerheten vært et lyspunkt, frem til nå, sier Roy-Erling Furre, nestleder og avdelingsleder for helse. miljø og sikkerhet (HMS) i fagforeningen SAFE.

Frem til fredagens ulykke var den siste helikopterulykken med omkomne på norsk sokkel, den såkalte Norne-ulykken i 1997. Det har tidligere vekket oppsikt at norsk sokkel har unngått alvorlige helikopterulykker så lenge, mens det har vært flere ulykker i britisk sektor.

— Norge har hatt 12 ganger bedre resultater på sikkerhetsindikatorene for helikoptertransporten enn britene, forteller Furre.

Luftfartstilsynet:

Les også

Setter alle Super Puma-helikopter på bakken

I 2013 skrev BT at britiske luftfartsmyndigheter ville lære av Norgefor å finne ut hvorfor det var en slik forskjell. Da hadde britene opplevd fem ulykker på fire år, hvorav to med dødelig utfall.

Helikoptertypen Eurocopter EC225LP Super Puma ble ibntrodusert i 2009. I årene 2012-2013 ble det satt på bakken i ti måneder etter å ha vært involvert i fem nødlandinger i britisk sektor.

— Vi har trodd at fabrikanten hadde rettet opp alle mangler siden den gang, og har ikke opplevd disse som utrygge siden, sier Furre.

Han mener det er naturlig at helikoptertypen igjen settes på bakken inntil man har klarlagt ulykkesårsaken.

Oppsummering:

Les også

Dette vet vi om helikopteret som styrtet

— Blir slått i bakken

Også Sverre Austerheim, som har jobbet med helikoptersikkerhet i oljebransjen i 25 år og ledet Helikoptersikkerhetsstudie 3, understreker at norsk sokkel har hatt god helikoptersikkerhet.

— Vi har en meget god statistikk i Norge. Vi har ikke hatt ulykker med dødsfall siden Norne-ulykken i 1997. Jeg tror det skyldes fellesarbeidet blant alle parter som er involvert: oljeselskapene, helikopterselskapene, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet og ikke minst arbeidstakerorganisasjonene, sier han.

STYRTET: Dette helikopteret fra CHC Helicopter styrtet fredag formiddag. Foto: Stig Roar Rokkones

Det har vært flere dødsulykker med innlandshelikopter, men ikke offshore-helikopter siden 1997. Austerheim sier at det er gode rutiner for tilsyn og vedlikehold.

— Man blir slått i bakken når det skjer en slik ulykke. Nå må vi bruke tid på å finne ut hva som har skjedd. Jeg håper og tror at dette vil gi sikkerhetsarbeidet enda mer styrke i fremtiden, sier Austerheim.

Luftfartstilsynet opplyser at siste hovedtilsyn med operatør CHC Helikopterservice ble gjennomført 30. september 2014, mens det er gjennomført basetilsyn i 2015 og 2016.

Hovedsaken:

Les også

Helikopter styrtet ved Turøy

— Er et varsko

Selv om Petroleumstilsynet var fornøyd med helikoptersikkerheten i sin rapport, var den generelle konklusjonen at utviklingen på norsk sokkel var urovekkende. Særlig gjaldt det

«Resultatene fra 2015 viser at en rekke forhold har utviklet seg i negativ retning fra 2014. Selv om årlige endringer i den type indikatorer som benyttes i RNNP må forventes, er det overraskende at den negative utviklingen viser igjen så bredt gitt industriens uttalte fokus på å forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsforhold» heter det i konklusjonen.

— Resultatene er et varsko. De indikerer at noe kan være i ferd med å skje med sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten. Tallene viser at det er riktig å stille spørsmål ved om sikkerheten står ved et veiskille, sa direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold under et debattmøte som ble arrangert torsdag.

Under ett døgn senere skjedde altså den mest alvorlige ulykken på norsk sokkel siden 1997.

Publisert