17 måneder i klagekø

17 måneder har gått siden Bjørn Paulsen klaget på naboens byggeplaner. Fortsatt står han i kommunens klagekø. Der er han ikke alene.