Byrådet stopper billige bussbilletter

For knappe tre uker siden vedtok bystyret at det på dager med høy luftforurensning bare skal betales barnetakst på bussen. Nå har byrådet gitt stoppordre.