Bymisjonen med nytt omsorgstilbud

Kirkens Bymisjon i Bergen skal opprette et omfattende nærmiljøprosjekt på Løvstakksiden.