Lagmannsretten avviste anke fra trusseldømt advokat

Bergensadvokaten ble dømt for trusler og vanskjøtsel av sin egen sønn, men anket. Lagmannsretten avviser at han skal få prøve trusselsaken på nytt.