Reisemål Sunnhordland på nett

Eit breitt spekter av reiselivstilbod i Kvinnherad, Stord, Fitjar og Bømlo er tilgjengeleg på ein ny internettportal, www.destination-sunnhordland.com.