Redder Manger folkehøgskule

Fylkesrådmannen foreslår likevel ikke å legge ned Manger Folkehøgskule.