Bergen slapp nedturen (og oppturen)

Vestlandet går mot strømmen. Mens stadig flere bedrifter går konkurs i resten av landet, er folk i Hordaland langt mer forsiktige.