Blinkskot av Skogens skugge

Mår er eit rovdyr som er blitt meir og meir vanleg på Vestlandet i takt med reven sin tilbakegong. Men få greier å sjå den sky krabaten. Jan Rabben låg 40-50 netter i Sveio-skogen før han greidde å ta dette bildet.