For øvrig vedtok bystyret...

at Bergen ikke lenger skal ha ombud for eldre, unge og et byombud, men bare ett ombud, trass protester fra blant annet de eldre. Det var Høyre, Ap, KrF, Sp og Venstre som foreslo dette.