Mindre Hardanger-trafikk

Hengebrua over Hardangerfjorden kan henge i en tynn tråd på grunn av den fallende trafikken langs riksveg 13 gjennom Hardanger.