Kurses i å møte innvandrere

Ansatte i kommunen og fylkeskommunen skal lære flerkulturell folkeskikk. En unik kurspakke skal lette møtet mellom flyktninger og offentlig ansatte.