Skolefravær føres ulikt

Noen lærere fører fravær på elever ved legebesøk, begravelser og sesjon. Andre gjør det ikke. Nå havner rutine-svikten hos kontrollutvalget i Hordaland.