Ville ha Grieghallen på Ole Bulls plass

På 1960-tallet var det delte meninger om hvor Grieghallen burde ligge.Noen mente Ole Bulls plass, andre Byparken - eller midt uti Smålongeren.