• BUSS: Byrådet i Bergen legger vekt på at kollektivtransporten skal styrkes i konkurranse med personbil når de velger løsning for Sotrasambandet. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Vil ha to tunneler

Byrådet favoriserer buss i sin innstilling til Sotrasambandet.