«Heldigvis har vi ikke her noe av den spekulasjon med barn, slik man av og til ser den uttrykt i annonser.»

Stadsfysikus Einar Øxnevad lot seg intervjue om adopsjon i Bergens Tidende i 1954. Privat adopsjonsformidling ble forbudt dette året, og det var viktig for lederen for Bergen Helseråd å slå fast at man hadde kontroll over formidlingen.