• TØFFINGER: - Det er kanskje naivt, men jeg er ikke redd i det hele tatt når jeg er ute på byen, sier Marta Gjerdåker. Hun får støtte fra resten av gjengen, som mener at Bergen er en trygg by å ferdes i. Fra venstre Brita Svartveit (28), Terje Espeland (33), Marta Gjerdåker (29) og Kenneth Torvanger (30). FOTO: VEGAR VALDE

Fire av ti føler seg utrygge på byen

Sammenhengen mellom helgefyll og vold skaper utrygghet for folk i sentrumsgatene.