• (1/3)
    FOR TRANGT. Tyven kom verken inn eller ut. FOTO: JO HJELLE

Tyven satt seg fast i vinduet

Dette er innbruddet som gikk aldeles galt.